ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ - 641 директори и 1 966 учители взеха участие в онлайн обучения на НЦПКПС

19 Ноември 2021 Без категория

В периода  15.03. – 19.11.2021 г. Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти /НЦПКПС/ проведе поредица от онлайн квалификационни курсове за директори на образователни институции, посредством платформата за дистанционно обучение Big Blue Button, интегрирана на собствен сървър на НЦПКПС. 

В практическите обучения се включиха над 590 ръководители на образователни институции от 242 населени места.

Обученията се реализираха в изпълнение на Национална програма „Квалификация“ и бяха открити от г-н Димитър Асенов – Директор на НЦПКПС. Акцент беше поставен върху „необходимостта от подобен тип обучения, които предлагат практически насоки за реализиране на качествен образователен мениджмънт и ползват опита на водещите социални партньори и утвърдени директори от училищното образование в България“.

Квалификационните курсове апробираха комплекс от иновативни методи и техники, представиха добри педагогически и административни практики за водене на документация, управление на делегирани бюджети и позитивната комуникация с участниците в образователния процес.

Водещи лектори бяха: Диян Стаматов – Председател на СРСНПБ и директор на 119 СУ „Академик Михаил Арнаудов” в гр. София, бивш заместник-министър на образованието и науката, и Асен Александров – Председател на СДСОРБ и директор на 51 СУ „Елисавета Багряна” в гр. София.

В периода 26.10-05.11.2021 г., НЦПКПС проведе поредица от онлайн квалификационни курсове за директори на тема: "Мотивация. Екипност. Лидерство". 47 ръководители на образователни институции от 35 населени места, взеха участие в иновативните онлайн квалификационни курсове.

Над 90% от обучаемите поставиха отлична оценка за актуалността и ефективността на обучителния процес, както и на неговата организация и техническа обезпеченост.

В периода 05.07-09.07.2021 г., НЦПКПС проведе поредица от онлайн квалификационни курсове за учители от професионални гимназии на тема: "Разработване и прилагане на типови учебни планове, учебни програми по учебни предмети/модули за училищното професионално образование и национални изпитни програми".

В дистанционните обучения взеха участие 158 учители от 73 професионални гимназии, от 37 населени места от цялата страна.

В периода 19.07-23.07.2021 г., НЦПКПС проведе онлайн квалификационни курсове за учители, които от новата учебна година ще преподават по новата учебна програма по "Информатика" за 12 клас. Онлайн обученията се реализираха съвместно с Факултета по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски", и в тях взеха участие повече от 119 педагогически специалисти от 89 образователни институции от цялата страна.

В периода 26.07-13.08.2021 г., НЦПКПС проведе онлайн квалификационни курсове за учители, които от новата учебна година ще преподават по новия учебен предмет "Компютърно моделиране и информационни технологии" в 5 клас. Обученията се реализираха съвместно с Факултета по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски", и в тях взеха участие 457 педагогически специалисти от 421 образователни институции от цялата страна.

В периода 02.08-06.08.2021 г., НЦПКПС проведе онлайн квалификационни курсове за учители, които от новата учебна година ще преподават по новата учебна програма по "Информационни технологии" за 12 клас. Онлайн обученията се реализираха съвместно с Факултета по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски", и в тях взеха участие 123 педагогически специалисти от 110 образователни институции от цялата страна.

В периода 26.08-02.09.2021 г., НЦПКПС проведе онлайн квалификационни курсове за учители, които ще преподават профил география в 12 клас. Общо 139 учители от 130 образователни институции взеха участие в иновативните обучения.

В периода 04.09-12.09.2021 г., НЦПКПС проведе онлайн квалификационни курсове за учители, които ще преподават профил химия в 12 клас. Общо 131 учители от 116 образователни институции взеха участие в иновативните обучения.

В периода 30.09-01.10.2021 г., НЦПКПС проведе онлайн квалификационни курсове за учители, които ще преподават профил физика в 12 клас. Общо 28 учители от 26 образователни институции взеха участие в иновативните обучения.

В периода 08.09-10.09.2021 г., НЦПКПС проведе поредица от онлайн квалификационни курсове за учители от професионални гимназии на тема: "Разработване на тестове за диагностика и оценяване на знания, умения и компетентности по професионална подготовка".

В дистанционните обучения взеха участие 205 учители от 92 професионални гимназии, от 45 населени места от цялата страна.

В периода 14.10.-05.11.2021 г.,  НЦПКПС проведе онлайн квалификационни курсове за учители преподаващи профил английски език в 12 клас. Общо 125 учители от 121 учебни заведения от цялата страна взеха участие в иновативните обучения.

В периода 16.10.-30.10.2021 г.,  НЦПКПС проведе онлайн квалификационни курсове за учители преподаващи профил български език и литература в 12 клас. Общо 116 учители от 87 учебни заведения от цялата страна взеха участие в иновативните обучения.

В периода 18.10.-28.10.2021 г.,  НЦПКПС проведе онлайн квалификационни курсове за учители преподаващи профил история в 12 клас. Общо 122 учители от 116 учебни заведения от цялата страна взеха участие в иновативните обучения.

В периода 25.10.-05.11.2021 г., НЦПКПС проведе онлайн квалификационни курсове по "Създаване на електронно учебно съдържание по математика в прогимназиален етап". Общо 248 учители от 231 училища взеха участие в иновативните обучения.

До края на 2021 г., НЦПКПС предстои да обучи повече от 1 000 ръководители на образователни институции и над 2 000 педагогически специалисти от цялата страна.Галерия

© 2024 Всички права запазени