ПРИСЪСТВЕНИ ОБУЧЕНИЯ - 391 директори и 2 351 учители, педагогически съветници и психолози взеха участие в присъствените обучения на НЦПКПС

19 Ноември 2021 Без категория

В периода 27.04-03.11.2021 г., Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) проведе присъствени обучения на 257 директори от системата на училищното образование, от 155 населени места, на тема: "Мотивация. Екипност. Лидерство".

Водещи лектори бяха: проф. Дроздстой Стоянов – дългогодишен ръководител и научен секретар в МУ-Пловдив; доц. д-р Румен  Петров –  НБУ, Ирена Соколова и Кристина Стоянова – изследовател към Научноизследователският институт на Медицински университет Пловдив и преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски“.

В периода 17.05-19.10.2021 г., Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) проведе присъствени обучения на 134 директори от системата на училищното образование, от 103 населени места, на тема: "Социален диалог и колективно трудово договаряне в системата на предучилищното и училщно образование".

Водещи лектори бяха: д.ик.н. Янка Такева - Предстедател на Синдиката на българскиту учители и г-н Иван Кънчев - главен експерт СБУ.

В периода 10.05-19.11.2021 г., Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) проведе присъствени обучения на 380 педагогически съветници и училищни психолози, от 343 училища и 155 населени места, на тема: "Превенция и интервенция на агресията и насилието в училище".

Водещи лектори бяха: доц. д-р Диана Бакалова - Институт за изследване на населението и човека-БАН; гл. ас. д-р Екатерина Димитрова - ИИНЧ, БАН; гл. ас. д-р Полимира Митева - ИИНЧ, БАН и Мариана Иванова - Институт по Психология, МВР.

В периода 12.07-16.07.2021 г. НЦПКПС проведе присъствени обучения на 151 педагогически специалисти от 71 професинални гимназии, от общо 40 населени места, на тема: "Разработване и прилагане на типови учебни планове, учебни програми по учебни предмети/модули за училищното професионално образование и национални изпитни програми".

В периода 22.07-30.07.2021 г. НЦПКПС проведе присъствени обучения на 205 педагогически специалисти от 92 професинални гимназии, от общо 45 населени места, на тема: „Разработване на тестове за диагностика и оценяване на знания, умения и компетентности по професионална подготовка“.

В периода 02.08-30.09.2021 г., НЦПКПС проведе квалификационни курсове за учители, които от новата учебна година ще преподават по новия учебен предмет "Компютърно моделиране и информационни технологии" в 5 клас. Обученията се реализираха съвместно с Факултета по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски", и в тях взеха участие 428 педагогически специалисти от 372 образователни институции от цялата страна.

В периода 16.08 - 27.08.2021 г. НЦПКПС проведе присъствени обучения по "Информатика" за 12 клас на 94 педагогически специалисти от 66 образователни институции, както и присъствени обучения по "Информационни технологии" за 12 клас на 123 учители от 111 населени места.

В периода 27.08 - 06.10.2021 г., квалификационни курсове по "Математика" за 12 клас, преминаха общо 132 учители от 94 учебни заведения от 56 населени места. Обученията се реализираха съвместно с Института по математика и информатика на БАН.

В периода 02.09 - 14.09.2021 г., квалификационни курсове по "География и икономика" за 12 клас, преминаха общо 117 учители от 108 учебни заведения.

В периода 11.09 - 01.10.2021 г., квалификационни курсове по "История и цивилизация" за 12 клас, преминаха общо 122 учители от 116 учебни заведения.

В периода 16.09 - 03.10.2021 г., квалификационни курсове по "Български език и литература" за 12 клас, преминаха общо 116 учители от 87 учебни заведения.

В периода 16.09 - 28.09.2021 г., квалификационни курсове по "Философия" за 12 клас, преминаха общо 50 учители от 46 учебни заведения.

В периода 16.09 - 03.10.2021 г., квалификационни курсове по "Биология и здравно образование" за 12 клас, преминаха общо 120 учители от 108 учебни заведения.

В периода 27.09. - 30.09.2021 г., квалификационни курсове по "Предприемачество" за 12 клас, преминаха общо 67 учители от 61 учебни заведения от цялата страна.

В периода 27.09. - 29.09.2021 г., квалификационни курсове по "Физика" за 12 клас, преминаха общо 28 учители от 26 учебни заведения от цялата страна.

В периода 07.10.-10.10.2021 г., квалификационни курсове по "Музика" за 12 клас, преминаха общо 106 учители от 14 учебни заведения от цялата страна.

В периода 11.10.-13.10.2021 г., квалификационни курсове по "Изобразително изкуство" за 12 клас, преминаха общо 30 учители от 18 учебни заведения от цялата страна.

В периода 11.10.-13.10.2021 г., квалификационни курсове по "Английски език" за 12 клас, преминаха общо 80 учители от 77 учебни заведения от цялата страна.

Всички обучения бяха открити от г-н Димитър Асенов – Директор на НЦПКПС. Акцент беше поставен върху „необходимостта от подобен тип обучения, които предлагат практически насоки за реализиране на качествен образователен мениджмънт, използвайки опита на водещи учени и изследователи в системата на предучилищното и училищно образование“.

Повече от 90 % от участниците поставиха отлична оценка за актуалността и ефективността на квалификационните курсове, високото ниво на лекторските екипи, както и на цялостната организация и техническа обезпеченост на присъствените обучения.

До края на 2021 г., НЦПКПС предстои да обучи повече от 1 000 ръководители на образователни институции и над 2000 педагогически специалисти от цялата страна.

 Галерия

© 2024 Всички права запазени