Предварителна информация 2022.pdf

Деловодна информация 2022.pdf

Техническа спецификация 2022.docx

ДОКУМЕНТАЦИЯ 2022.docx

Ценово предложение 2022.docx

Техническо предложение 2022.docx

ДЕКЛАРАЦИИ 2022.docx

Договор за доставка 2022.doc

Рамково споразумение 2022.doc

Решение ПЕ 1 - 04.03.2021 г.pdf

Доклад Д 22 - 04.03.2021 г.pdf

Протокол март 2021 г..pdf

П-240-29.05.2020 г..pdf

Приложения.doc

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

ПОКАНА

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ГОТОВИ ХРАНИ И НАПИТКИ /КЕТЪРИНГ/

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

ДОКЛАД

ОБЩ ПРОТОКОЛ

ИНДИВИДУАЛНИ ПРОТОКОЛИ

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ - ОКОНЧАТЕЛНО

Д-3-23.01.2019

П-27-23.01.2019г.

РД01-7-23.01.2019г.

РД01-22-18.03.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП.pdf

ДОГОВОР ОП-КЕТЪРИНГ.PDF

ПОКАНА - p-31.pdf

допълнително-споразумение-12-10.05.2019.pdf

доклад.pdf

протокол.pdf

РД01-27-11.02.2020 г.pdf

П-214-08.04.2020 г..pdf

Приложения.doc

РД01-81-13.05.2020.pdf

Протокол-ПР-12-13.05.2020.pdf

Доклад-Д52-13.05.2020.pdf

ПР-13-22.06.20.pdf

Д-74-22.06.20.pdf

rd01-111-22.06.2020.pdf

dogovor-do-9-9-07.pdf

Покана ПК - 1.pdf

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ 2021.doc

Проект на Договор 2021.doc

Техническа спецификация 2021.docx

Договор - кетъринг № 6 22.04.2021.pdf

Допълнително споразумение 2021.pdf

© 2024 Всички права запазени