АНАЛИЗ НА ЕМПИРИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОНЛАЙН ДОПИТВАНЕ ЗА ПРОВЕДЕНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ТЕМА:


1. „ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ, ПРЕПОДАВАЩИ ПО НОВАТА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ „ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ“ Х клас;

Анализ - История и цивилизации.pdf

 

2. "РОЛЯТА НА ДИРЕКТОРА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА КОМПЕТЕНТНОСТНИЯ ПОДХОД В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ“.

Анализ - Компетентностен подход-директори.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2024 Всички права запазени