СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УЧИТЕЛИДесети международен есенен научно-образователен форумДИАЛОГЪТ В ОБРАЗОВАНИЕТО – СЪВРЕМЕННОСТ И ПЕРСПЕКТИВИ
Съставители

проф. дн Димитър Веселинов
гл. ас. д-р Мария Тотоманова-Панева гл. ас. д-р Петър Петров
София • 2021
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“В сборника са включени доклади и научни съобщения от Десетия международен научно-образователен форум, организиран от Департамента за информация и усъвършенстване на учители при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ във връзка с честването на Климентовите дни на Университета.

Сборникът е предназначен за учени и специалисти в областта на теорията и практиката на образованието, учители и директори на училища и детски градини, както и за всички, които се интересуват от предизвикателствата пред българските и световните образователни процеси.

 

Дейност на НЦПКПС за 2020 г.pdf

© 2023 Всички права запазени