ОСЪЩЕСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ януари - декември 2020 г.

18 Декември 2020 Водещи новини

 

1. Проведени обучения на повече от 2 000 педагогически специалисти, които от учебната 2020/2021 г. преподават по учебните програми за профилирана подготовка в 11 и 12 клас.

2. Проведени обучения на 269 педагогически специалисти, които от учебната 2020/2021 г. преподават по новия учебен предмет „Гражданско образование“.

3. Проведени обучения на 253 директори на тема: „Ролята на директора при прилагането на компетентностния подход в образователната институция“.

4. Проведени практически обучения на 225 новоназначени директори от цялата страна.

5. Проведени обучения на 130 директори и заместник-директори на професионални гимназии на тема: „Създаване на електронно учебно съдържание“.

6. Проведени обучения на 238 педагогически специалисти преподаващи по новата учебна програма „История и цивилизации“ в 10 клас.

7. Проведени 19 уебинара и обучени повече от 880 учители и директори от цялата страна, по теми свързани с използването на ИКТ в образованието.

8. Превръщане на НЦПКПС в дигитален център за провеждане на онлайн квалификации, посредством интегрирането на функционираща платформа за онлайн обучения на собствен сървър на Центъра.

9. Утвърждаване на НЦПКПС като иновативно аналитично звено. Разработени аналитични материал с емпирична информация от получената обратна връзка от учители и директори, участвали в квалификационните курсове на Центъра.

10. Проведени работни срещи и съвместни мероприятия с водещи НПО в сферата на образованието, социални партньори, директори на образователни институции, водещи учени, и др.

11. Представяне дейността на НЦПКПС пред национални форуми на СБУ, СРСНПБ, СДСОРБ и СУ "Св. Климент Охридски".

12. Отличаване на НЦПКПС в класацията 40 до 40 на Дарик Радио.

© 2024 Всички права запазени