130 директори и зам.-директори на професионални гимназии взеха участие в онлайн квалификационни курсове на НЦПКПС

18 Декември 2020 Водещи новини

Над 130 директори и заместник-директори на професионални гимназии взеха участие в квалификационни курсове на тема: "Създаване на електронно учебно съдържание за педагогически специалисти по професионална подготовка", съвместно организирани от НЦПКПС и дирекция „Професионално образование и обучение“, МОН.

Обучителните курсове се проведоха в периода 15-17 декември 2020 г., посредством платформата за дистанционно обучение Big Blue Button, интегрирана на собствен сървър на НЦПКПС. Видеозаписите от обученията бяха наблюдавани от повече, от 300 педагогически специалисти от цялата страна.

Водещи лектори на обученията: доц. Ивайло Старибратов – ПУ „Паисий Хилендарски“ и Борис Михайлов – програмен директор „ОРАК Инженеринг“.

Над 90% от всички обучаеми поставиха отлични оценки за ползата и актуалността на проведените обучения, както и за създадената отлична организация на учебния процес, и неговата техническа осигуреност.

През 2021 г. НЦПКПС и дирекция „Професионално образование и обучение“, планират поредица от квалификационни курсове за учители по професионална подготовка, с основен акцент - утвърждаване използването на ИКТ в образованието.

© 2024 Всички права запазени