Обявления за поръчки

Протокол ЗОП 11 октомври 2018
Съобщение за прекратяване на ОП 11 Октомври 2018
Заповед № 127, гр. Банкя, 28.09.2018 г. 28 Септември 2018

Oбществена поръчка с предмет: "Доставка чрез закупуване на котел и бойлер за централно отопление, включително монтаж и гаранционна поддръжка"

19 Септември 2018
Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка 22 Юни 2017

Протокол № 2 

31 Май 2017
Протокол № 1 по чл. 54, ал. 7 ППЗОП 15 Май 2017

Обществена поръчка с предмет: „Приготвяне, доставка и сервиране на храна и кафе паузи за обучаващи се в Национален център за повишаване на квалификация на педагогическите специалисти”

 

5. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ:

10 Април 2017

© 2023 Всички права запазени