Събития

„СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ“

13 Март 2023
15 Март 2023
проф. дн Тодор Танев, СУ „Св. Климент Охридски“;

целева група - директори;
Данни за сертификат

„Стратегическо планиране при управление на образователната институция“

08 Март 2023
10 Март 2023
проф. дн Тодор Танев, СУ „Св. Климент Охридски“;

Целева група - директори;
Данни за сертификат

„Стратегическо планиране при управление на образователната институция“

06 Март 2023
08 Март 2023
проф. дн Тодор Танев, СУ „Св. Климент Охридски“;

Целева група - директори
Данни за сертификат

„Стратегическо планиране при управление на образователната институция“

27 Февруари 2023
01 Март 2023
проф. дн Тодор Танев, СУ „Св. Климент Охридски“;

Целева група - директори
Данни за сертификат

© 2024 Всички права запазени