ВОДЕЩИ НОВИНИ

Уважаеми колеги, На основание чл.7 ал.2 т.5 и чл.10 т.1 от ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти : „Центърът, осигурява мониторинг на качеството на изпълнението на предла... прочети всичко

© 2024 Всички права запазени